ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ! ДО КІНЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ 7 ДНІВ

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-228 від 30.04.2020 р. «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», що набрав чинності з 16 січня 2020 р., яким змінено Закон України «Про вищу освіту», зокрема в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), Київський національний університет культури і мистецтв не буде проводити додаткові фахові вступні випробування для вступників даної категорії. Відповідні зміни будуть внесені до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році.

Реєстрація вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається з 09:00 12 травня та закінчується о 18:00 5 червня 2020 року.

Вступники у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу ig.savich@ukr.net скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається);
документа, що посвідчує особу;
облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.
У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

Телефони для консультацій: (044) 285-44-03, (044) 285-43-86.