вул. Є.Коновальця 36, корп. 1, каб. 105

Викладачі народної спеціалізації

Ірина Миколаївна Гутник – кандидат педагогічних наук, доцент. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ із 2003 року. Викладач дисциплін «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль народного танцю», «Основи стилізації народного танцю». Займаючись підготовкою майбутніх балетмейстерів народної хореографії, завжди орієнтується на останні тенденції розвитку хореографічного мистецтва. Серед творчих досягнень – доповнення програми предмету «Мистецтво балетмейстера» новими сучасними темами для постановочної роботи. Студентські роботи, створені під керівництвом І. М. Гутник, були представлені на хореографічних конкурсах і фестивалях, де займали призові місця, а також увійшли до репертуару ансамблю «Київ» студентів кафедри народної хореографії. І.М. Гутник – автор низки наукових статей та програм для закладів вищої освіти. Член журі телевізійного проекту «Крок до зірок», міжнародних мистецьких конкурсів і фестивалів в Україні, Угорщині, Чехії, Словаччині, Австрії. Ірина Миколаївна – постановник численних хореографічних номерів для мистецьких заходів та телевізійних проектів КНУКіМ: «Наша пісня», «Ми діти твої, Україно», «Мамо, вічна і кохана», «Університет зірок», «Українська пісня року».


Лариса Юріївна Цвєткова – заслужений працівник культури України, доцент. Працює в КНУКіМ з 1976 року. Викладач дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Історія хореографічного мистецтва». Л. Ю. Цвєткова – автор підручника «Методика викладання класичного танцю», а також численних програм і методичних рекомендацій з хореографічних дисциплін для закладів вищої освіти України. Неодноразово презентувала свої педагогічні досягнення на семінарах-практикумах різного рівня для викладачів-хореографів в Україні, Росії, Франції. Лариса Юріївна – постійний член журі телевізійного проекту КНУКіМ «Крок до зірок», Всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, багатьох мистецьких всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів. Завдяки своїй компетентності, педагогічній майстерності, вимогливості, принциповості, відповідальності Лариса Юріївна Цвєткова здобула визнання фахівців хореографічного мистецтва України та користується заслуженим авторитетом серед колег і студентів.

Сергій Лук’янович Зубатов – доцент кафедри. Працює в КНУКіМ з 1982 р. Понад 35 років займається розвитком методики викладання українського народно-сценічного танцю, має багаторічний власний педагогічно-практичний досвід роботи у закладах вищої освіти України та близького зарубіжжя. Неодноразово брав участь у проведенні низки міжнародних семінарів з українського танцю для української діаспори в Україні, Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах. С. Л. Зубатов проводить значну методичну роботу: ним розроблені типові програми для закладів вищої освіти. Результатом багаторічного практичного досвіду С. Л. Зубатова стало створення навчально-методичних DVD фільмів «Український народний танець», «Приклади побудови комбінацій біля станка в українському народному танці», «Методика виконання віртуозних рухів», «Методика викладання українського народно-сценічного танцю» та теоретичні праці: «Основи викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика роботи з хореографічним колективом», «Українські народні побутові танці», «Методика викладання хореографічних дисциплін». У 2017 році було видано підручники С.Л. Зубатова «Методика викладання українського народного танцю» (Перший та другий рік навчання). Численні танцювальні колективи України, Канади, США, Австралії, Нідерландів, Франції у своєму репертуарі мають хореографічні номери, створені С. Л. Зубатовим, яких у доробку балетмейстера понад 50. Педагогічна діяльність Сергія Лук’яновича Зубатова – вагомий внесок у збереження та розвиток українського народного танцю.


Віктор Андрійович Литвиненко – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри. Працює в КНУКіМ з 1991 року. В минулому – артист балету ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного Чорноморського флоту (1968-1970 рр.), артист балету Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського (1970-1990 рр.). Викладач дисциплін: «Зразки народної хореографії», «Мистецтво балетмейстера». В. А. Литвиненко – автор підручника «Зразки народної хореографії», низки наукових статей та програм для закладів вищої освіти. У 2017 році Віктор Андрійович захистив дисертацію на тему «Трансформація української народної хореографії та її концептуалізація в театрі танцю Павла Вірського». Досвідчений, талановитий педагог, балетмейстер, брав участь у проведенні міжнародних семінарів з українського танцю в Україні, Канаді, Франції.


Віра Павлівна Поклад – заслужена артистка України, доцент. Працює в КНУКіМ з 2006 року. В минулому – солістка Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського (1986-1997 рр.), артистка театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко» (2004- 2009 рр.). Викладач дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Тренаж», «Музично-хореографічні форми класичного танцю». Віра Павлівна – автор програм для закладів вищої освіти, член журі численних мистецьких всеукраїнських і міжнародних фестивалів-конкурсів. Набутий практичний досвід виконавської та педагогічної майстерності активно втілює у навчально-виховний процес кафедри .


Аліна Миколаївна Підлипська – кандидат мистецтвознавства, професор. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ із 2001 року. Викладач дисциплін: «Новітні тенденції в хореографії», «Хореологія», «Концептуальні засади хореографічної освіти», «Методика викладання фахових дисциплін (хореографія)».

А.М. Підлипська закінчила аспірантуру, у 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Народна хореографічна культура кримських татар ХІХ – першої половини ХХ століття (до 1941 року) у Криму». Аліна Миколаївна автор низки навчальних програм та понад 50 наукових публікацій з проблем розвитку хореографічного мистецтва та хореопедагогіки в Україні та світі. Входить до складу розробників Стандарту вищої освіти України (рівень другий (магістерський, галузь знань 02 «культури і мистецтво», спеціальність 024 «хореографія»). Упорядник та відповідальна за випуск збірників матеріалів всеукраїнських науково-практичних конференцій, що з 2013 року щорічно проводяться на факультеті хореографічного мистецтва. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство). А.М. Підлипська підготувала три кандидати мистецтвознавства, здійснює наукове керівництво аспірантами та магістрантами, рецензування дисертаційних досліджень та науково-методичної літератури, виступає опонентом на захистах кандидатських дисертацій.


Ольга Леонідівна Яценко – заслужена артистка України, відмінник освіти України, доцент кафедри. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ з 2004 року. Викладач дисциплін «Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю», «Хореографічна культура народів світу». О. Л. Яценко з 2009 р. – художній керівник та головний балетмейстер народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Україна» та дитячо-юнацької хореографічної студії «Щасливе дитинство», де вона працює з 1994 року. В арсеналі форм її науково-методичної діяльності – проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, відкритих занять, написання навчальних програм. Характерною рисою її педагогічної діяльності є вміле поєднання практичного досвіду балетмейстера з викладацькою роботою, що сприяє забезпеченню високого рівня професійної підготовки студентів кафедри.


Ольга Дмитрівна Харчук – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в КНУКіМ з 2013 року. Автор наукових статей, бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Дар‘я Олексіївна Дегтяр – викладач кафедри. Випускниця КНУКіМ, а також Донецького училища культури, закінчила аспірантуру на кафедрі «Мистецтвознавство». Викладає дисципліну «Теорія та методика виконання народно-сценічного танцю». У 2018 році – балетмейстер-постановник містичної драми «Москалиця» в Київському національному академічному театрі оперети. З 2005 року – артистка Кавказького ансамблю «Vatan». У 2016 році – артистка театру «Aida Luna» на німецькому Лайнері. З 2019 є викладачем дитячого музичного театру юного актора «Fantasia new». З 2014 року балетмейстер–постановник в німецькому Різдвяному цирку «Ulmer Weihtnachtcircus».

Артем Ігорович Морозов – кандидат мистецтвознавства, старший викладач, магістр державного управління. Випускник кафедри народної хореографії, працює в університеті з 2013 року. Викладає дисципліни: «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у народно-сценічному танці», «Методика виконання дуетного танцю». А. І. Морозов – репетитор студентського ансамблю народного танцю «Київ».


Анастасія Миколаївна Король – кандидат мистецтвознавства. Випускниця кафедри народної хореографії, працює в університеті з 2014 року. Викладає дисципліни «Теорія і методика виконання класичного танцю», «Ансамбль народного танцю». А. М. Король – репетитор ансамблю народного танцю «Київ». Досягла високої виконавської майстерності; як солістка ансамблю гідно представляла українську хореографічну культуру на міжнародних конкурсах і фестивалях.

Андрій Васильович Тимчула –кандидат мистецтвознавства. Випускник кафедри народної хореографії, працює в університеті з 2015 року. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Ансамбль народного танцю». А. В. Тимчула – репетитор ансамблю народного танцю «Київ». У складі творчого колективу брав участь у міжнародних конкурсах і фестивалях в різних країнах світу, демонструючи глядачам високий рівень виконавської майстерності народно-сценічних танців. Андрій Васильович плідно займається науковою роботою, має низку наукових статей. З особливим інтересом досліджує народне хореографічне мистецтво західних регіонів України.


Андрій Ігорович Підлипський – кандидат мистецтвознавства, старший викладач. Випускник кафедри народної хореографії, працює в університеті з 2016 року. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Мистецтво балетмейстера». А.І. Підлипський досягнув високої виконавської майстерності за час роботи артистом балету Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України (2003-2016). Андрій Ігорович цілеспрямовано працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності та приділяє особливу увагу науковій роботі.


Микола Дмитрович Буяло – провідний концертмейстер. Працює в КНУКІМ з 1978 року. Концертмейстер дисциплін: «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль народного танцю». Досвідчений, компетентний фахівець. Активно впроваджує в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерні технології. Надає кваліфіковану допомогу студентам у роботі над музичним матеріалом.

Валентина Федорівна Гурова – провідний концертмейстер. Працює в КНУКіМ з 1978 року. Концертмейстер дисциплін: «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю». В. Ф. Гурова – автор посібника «Музичний супровід для уроків з українського танцю». Досконало володіє знаннями з українського регіонального музичного фольклору.

Їй притаманний творчий підхід до підбору та обробки музичних творів для навчально-практичної роботи зі студентами. Як концертмейстер брала участь у проведенні міжнародних семінарів з українського танцю.


Ірина Валентинівна Горчинська – провідний концертмейстер. Працює в КНУКіМ з 1982 року. Концертмейстер дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Зразки класичної хореографії», «Тренаж». Забезпечує високу якість музичного оформлення хореографічних дисциплін. Ірина Валентинівна володіє професійною виконавською майстерністю, має ґрунтовні знання музичних творів класичної спадщини і сучасних композиторів.

Олександр Борисович Аксьонов – провідний концертмейстер. Працює на кафедрі з 2017 року. Концертмейстер дисциплін: «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у народно-сценічному танці», «Зразки народної хореографії». Творчий потенціал Олександра Борисовича реалізувався у написанні музики та низки музичних обробок для уроку народно-сценічного танцю, танцювальних етюдів, хореографічних постановок. За значні досягнення у творчій діяльності та популяризації національного мистецтва України Олександр Аксьонов у 2009 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Олександр Вікторович Мельніченко – провідний концертмейстер. Працює на кафедрі з 2012 року. Концертмейстер дисциплін «Методика виконання класичного танцю», «Тренаж», «Зразки класичної хореографії», «Методика виконання дуетно-сценічного танцю». Олександр Вікторович має високий рівень професійної майстерності. Його трудовій діяльності передувало навчання у Київському державному вищому музичному училищі ім. Р. М. Глієра, а згодом у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського.

Світлана Миколаївна Демидко –костюмер спеціалізації «Народна хореографія» та ансамблю народного танцю “Київ”. Світлана Миколаївна надає значну допомогу в організації концертної діяльності студентського ансамблю кафедри, не лише трепетно зберігає костюми артистів, але й сама їх вправно лагодить. Проявляє особливу любов до чистоти, порядку та дисципліни.