Імпровізація — танцювальна система американського походження, що основана на раптовості, несподіваності. Це творчий акт митця в момент виконання, фантазія на тему.