Лабораторія науково-методичного забезпечення

Лабораторія науково-методичного забезпечення Факультету хореографічного мистецтва є аналітичним центром із наукової та методичної роботи, формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження прогресивних форм і методів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу і наукової роботи.

Лабораторія підпорядкована декану Факультету хореографічного мистецтва. У своїй роботі лабораторія науково-методичного забезпечення керується діючим законодавством, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, наказами і розпорядженнями ректора університету.

Серед завдань лабораторії науково-методичного забезпечення:

 • вивчення, узагальнення, розповсюдження новітнього досвіду науково-методичної роботи, сучасних методів організації й інтенсифікації навчального процесу;
 • надання методичної допомоги викладачам із впровадження у навчальний процес методів наукової організації навчальної та виховної роботи;
 • вивчення стану методичного забезпечення навчального процесу та координація розробки методичних матеріалів і рекомендацій з наукової організації навчального процесу;
 • надання методичної допомоги професорсько-викладацькому складу;
 • організація проведення планових навчально-методичних конференцій, семінарів викладачів факультету з питань удосконалення навчально-методичного забезпечення та наукової роботи;
 • забезпечення планування видання рукописів навчальних посібників і навчально-методичної документації, яка розробляється викладачами факультету;
 • організація систематизації навчально-методичної документації, яка розробляється на факультеті;
 • здійснення систематичного контролю за методичним забезпеченням навчального процесу з боку викладачів факультету;
 • контроль своєчасного перегляду робочих навчальних програм викладачами факультету відповідно до діючих типових програм і навчальних планів;
 • розробка та забезпечення проведення всеукраїнських науково-практичних конференцій, що проводяться факультетом;
 • сприяння участі професорсько-викладацького складу у вузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях;
 • здійснення інформаційного забезпечення процесу підготовки викладачами факультету наукових праць (статей, монографій);
 • сприяння підготовці до видання збірника наукових праць «Танцювальні студії».

Завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення Факультету хореографічного мистецтва


Аліна Миколаївна Підлипська