Викладачі і студенти кафедри народної хореографії продемонстрували високий фаховий рівень під час відкритого практичного показу, що відбувся у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції на Факультеті хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.

Ірина Миколаївна Гутник, завідувач кафедри народної хореографії, кандидат педагогічних наук, доцент привітала всіх присутніх, розповіла концепцію показу – проілюструвати методику побудови вправ біля станка в уроці народно-сценічного танцю в динаміці розвитку вимог від першого до четвертого курсу.

«Під час вивчення вправ екзерсису біля станка на першому курсі у процесі опанування дисципліни «Методика викладання народно-сценічного танцю» на кафедрі народної хореографії викладачу та студентам необхідно зосередитись на методиці виконання базових елементів в їхній найпростішій формі, мінімально додаючи танцювальні елементи», – зауважили перед початком практичного показу викладач першого та четвертого курсів Ольга Леонідівна Яценко, заслужена артистка України, відмінник освіти України, доцент кафедри народної хореографії.

«На другому курсі, з урахуванням міждисциплінарних зв’язків (ускладнення матеріалу з класичного танцю), відбувається технічно-координаційне урізноманітнення базових рухів та введення більшої кількості танцювальних елементів», – повідомила викладач народно-сценічного танцю другого та третього курсів Ольга Дмитрівна Помпа, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри народної хореографії.

На другому курсі, як і на першому, доцільно продовжувати проводити заняття під «живий» музичний супровід, не використовуючи фонограми. Це надає можливість поступово збільшувати темпи та амплітуду виконання рухів, поетапно опановувати складнотехнічні елементи від схематично-навчальної до завершеної форми.

На третьому курсі студенти кафедри народної хореографії навчаються створювати власні комбінації екзерсису біля станка під керівництвом викладача. Комбінації повинні відповідати методичним канонам та органічно поєднуватись з музичним супроводом. Допускається використання оркестрових фонограм, оскільки збільшуються вимоги до художньо-образного рішення комбінацій, що якісніше можна зробити під аудіозапис.

Третьокурсники продовжують удосконалювати техніку виконання, а також розвивати акторську майстерність, набувати навичок створення завершених танцювальних форм. У комбінаціях допускається введення більшої кількості танцювальних елементів, відходи від станка.

Перед початком показу екзерсису четвертого курсу Ольга Леонідівна Яценко звернула увагу на широкий творчий діапазон можливих підходів до роботи зі студентами на завершальному етапі опанування дисципліни «Методика викладання народно-сценічного танцю».

У запропонованому варіанті – це клас-урок, створений у процесі спільної творчості студентів та викладача, який виконується під фонограму без пауз, що дозволяє справити цілісне враження.

Студенти четвертого курсу продемонстрували здатність передавати найтонші стилістичні нюанси танцювальної культури різних народів у процесі виконання комбінацій уроку народно-сценічного танцю. Четвертокурсники довели, що методика викладання на кафедрі народної хореографії дає можливість сформувати високопрофесійного виконавця, педагога, хореографа-постановника.

У другій частині відкритого заняття кафедра народної хореографії поділилась досвідом введення до навчальної програми підготовки хореографів-народників дисципліни «Основи стилізації народного танцю», яка була запропонована та розроблена завідувачем кафедри Іриної Миколаївною Гутник.

Дисципліна зазнала практичного втілення у роботі Ростислава Володимировича Савченка – старшого викладача кафедри сучасної хореографії, випускника кафедри народної хореографії.

Креативність та самовідданість Ростислава Володимировича у поєднанні з бажанням студентів розширити виконавський та балетмейстерський арсенал дали дивовижні результати – органічний союз стилізованої лексики народного танцю із принципами сучасної хореографії у низці продемонстрованих номерів.

«Кафедра народної хореографії постійно удосконалює форми та методи роботи зі студентами, швидко реагує на зростаючі вимоги до фахівців хореографії сучасності. І введення дисципліни «Основи стилізації народного танцю», яка надзвичайно подобається студентам та є корисною у сучасних умовах попиту на стилізації, яскраве тому підтвердження», – підсумувала завідувач кафедри Ірина Гутник.

Глядачі із вдячністю аплодували завідувачу та викладачам кафедри народної хореографії за надзвичайно корисний відкритий показ. Всі присутні висловили бажання зустрітися на конференції наступного року.