На базі Факультету хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу», що зібрала фахівців з різних куточків України.

На пленарному засіданні з привітанням до учасників виступила Аліна Миколаївна Підлипська, кандидат мистецтвознавства, доцент Кафедри народної хореографії КНУКіМ, подякувавши гостям та колегам за виявлення інтересу до проблем галузі, відкритість до творчого обміну, також присвятила увагу науково-методичному доробку Факультету хореографічного мистецтва як свідченню сформованості науково-творчої школи.

Валентина Юріївна Сосіна, кандидат педагогічних наук, професор, майстер спорту СРСР, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури, торкнулась проблем хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту та презентувала власний навчальний посібник «Гімнастика. Вправи для загального розвитку».

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Галина Юріївна Ніколаї підняла проблему хореографічно-педагогічної освіти, викликавши бурхливу дискусію.

Монографію «Вступ до філософії танцю» презентували її автори Дмитро Дмитрович Базела, заслужений артист України, доцент Кафедри бальної хореографії КНУКіМ та Ігор Петрович Печеранський, доктор філософських наук, професор КНУКіМ.

Одному з фундаторів українського балетмейстерського мистецтва – Миколі Трегубову присвятила доповідь Тетяна Миколаївна Чурпіта, кандидат педагогічних наук, доцент Кафедри класичної хореографії КНУКіМ.

Кандидат філософських наук, доцент кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського Ольга Сергіївна Мікулінська поділилась власним досвідом використання кінестетичного підходу в опануванні основ теорії музики в процесі професійної підготовки студентів хореографічних факультетів.

Людмила Вікторівна Мова, кандидат психологічних наук, доцент Кафедри сучасної хореографії КНУКіМ приділила увагу ролі сучасного танцю в рекреаційній системі.

Міжнародні проекти за участю представників сучасного танцю України 2011–2017 рр. було проаналізовано Олександром Олександровичем Маншиліним, викладачем Кафедри сучасної хореографії КНУКіМ.

Ірина Миколаївна Гутник, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач Кафедри народної хореографії КНУКіМ підняла гостроактуальні проблеми створення оригінальних номерів в аматорських хореографічних колективах.

Провідний фахівець дошкільної хореографічної освіти Шевчук Антоніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент Київського університету імені Б. Грінченка, присвятила доповідь дитячій хореографії як феномену сучасної української танцювальної культури.

Продовжила тему хореографічної освіти у закладах позашкільної освіти Аліса Павлівна Тараканова, методист вищої категорії відділу змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти України.

Учасники конференції активно реагували на запропоновані для обговорення доповіді, дискутували з болючих проблем. Всі зійшлися на думці, що у складних сучасних умовах реформування мистецької освіти, тотальної комерціалізації, хореографічна освіта демонструє дивовижну здатність не лише до виживання, а й прогресування за багатьма векторами. Запорукою цього великою мірою стає ентузіазм хореографів на всіх ланках від початкової мистецької в системі позашкільної освіти до найвищого наукового рівня, та величні традиції, невичерпна хореографічна спадщина, що є камертоном у добу тотального невігластва.

Конференція продовжилась демонстрацією практичних занять з фахових хореографічних дисциплін у балетних залах.

В рамках конференції відбулись практичні покази спеціалізацій: «Сучасна хореографія», «Народна хореографія», «Класична хореографія», «Бальна хореографія».

Кафедра сучасної хореографії презентувала фрагменти уроків з основних фахових предметів, зокрема з  дисциплін: «Методика виконання класичного танцю», «Теорія та методика викладання популярних танцювальних стилів», «Ансамбль сучасного танцю». Авторські методики викладання хореографічного мистецтва були продемонстровані з таких тем: «Танго в інтонаційній структурі класичного танцю» (доцент Герц І.І., провідний концертмейстер Ільїна Г.А.); «Багатогранність музичних інтонацій та пластична інтерпретація танго» (ст. викладач Журавльова А.В.); «Самостійна робота студентів з дисципліни «Ансамбль сучасного танцю» як спосіб розвитку креативного мислення для майбутньої постановочної діяльності» (викл. Савченко Р.В.).

В практичних показах взяли участь студенти 1-4 курсів. Доцент Герц І. І. продемонструвала власні доробки, методи та прийоми для ефективного викладання дисципліни «Методика виконання класичного танцю». Зацікавити студентів, а головне спробувати розкрити їх пластичні можливості та зробити акцент на виразності виконання – це те, що необхідно для формування особистості танцівника.

Старший викладач Журавльова А. В. звернулась до музики аргентинського танго,  що  поєднує в собі мелодійність, ліричність, пристрасть, переживання та слугує джерелом натхнення для сучасних хореографів. Були показані оригінальні композиції, створені викладачем та студентами 3-4 курсу.

Викладачем Савченком Р. В. були продемонстровані фрагменти хореографічних постановок студентів 4 курсу з використанням різноманітних стилів сучасної хореографії, які відрізнялись креативністю та оригінальністю підходів до композиції танцю.

Творчі покази Кафедри народної хореографії були присвячені українському народно-сценічному танцю, який, поряд із піснею, в усі часи вважався одним із найбільших мистецьких досягнень українців, а в останні роки в нашій країні набув своєрідного сакрального значення, символізуючи дух українського народу, його волелюбність і незламність, готовність до самопожертви в ім’я своєї Вітчизни. Як зазначила завідувач Кафедри народної хореографії, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Миколаївна Гутник: «Ми чітко усвідомлюємо важливість і необхідність збереження та розвитку дисципліни «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», яка вперше понад 40 років тому була розроблена саме на нашій кафедрі, а також відчуваємо особливу відповідальність у підготовці наших студентів, адже від них у майбутньому залежить розвиток народної хореографії в нашій державі, а головне – збереження українського народного танцю».

Авторські підходи до викладання дисципліни «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю» на прикладі фрагментів занять 1-4 курсів презентували Андрій Васильович Тимчула, викладач Кафедри народної хореографії, аспірант; Ольга Олегівна Бігус, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України; Сергій Лук’янович Зубатов, доцент Кафедри народної хореографії. Плідно співпрацювали з викладачами провідні концертмейстери кафедри – Валинтина Федорівна Гурова та Микола Дмитрович Буяло.

Яскраві та незабутні враження залишаться від участі в конференції у студенток І курсу спеціалізації «Класична хореографія». Відповідально та переконливо вони відкрили практичний показ, продемонструвавши вправи класичного екзерсису на середині залу. Урок був підготовлений під керівництвом доцента кафедри, кандидата педагогічних наук Тетяни Миколаївни Чурпіти та провідного концертмейстера Наталії В’ячеславівни Слупської. Метою показу бала демонстрація поступовості та послідовності у набутті базових навичок школи класичного танцю, на основі яких формується сценічна та педагогічна майстерність.

Учасників та гостей конференції вразила виконавська виразність студенток ІІ курсу, які представили фрагмент уроку «Методика виконання характерного танцю», під керівництвом заслуженого артиста України, доцента кафедри Сергія Миколайовича Афанасьєва та провідного концертмейстера Наталії Миколаївни Коресандович. Студентки продемонстрували граційність та шляхетність, стиль та манеру на прикладі виконання циганського, італійського, східного, польського та іспанського характерних танців.

Особливістю наступного показу була демонстрація синтезу та взаємодії музики та хореографії на прикладі уроку «Методика виконання віртуозних рухів у класичній хореографії». Студенти ІІІ курсу під керівництвом заслуженої артистки України, доцента Вишотравки Людмили Іванівни та провідного концертмейстера Наталії Вячеславівни Слупської довели, що рушійною силою у створенні хореографічної віртуозності є музичний образ, створений на музику українських композиторів (Р. Глієр, Ю. Весняк, Є. Зубцов та ін.).

Завершенням практичного показу стали хореографічні номери у постановці доцента Людмили Іванівни Вишотравки «Два кольори» та «Зимова казка». Проникливе та чуттєве виконання довели присутнім, що танцювальна техніка, художньо-емоційне наповнення та музичний образ є основою успішної професійної майстерності артиста, педагога, хореографа.

У рамках науково-практичної конференції гостям та учасникам були презентовані навчальні посібники професорсько-викладацького складу, які вийшли друком у 2017-2018 навчальному році:

– «Мистецтво балетмейстера» – автори Рехвіашвілі А.Ю. народна артистка України, професор, Білаш О.С. заслужений працівник культури України, доцент;

– «Методика виконання сучасних напрямів хореографічного мистецтва»- автор заслужена артистка України, старший викладач Макарова З.М.;

– «Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації» – автор заслужена артистка України, доцент Хоцяновська Л.Ф., Рехвіашвілі А.Ю. народна артистка України, професор.

Завершились практичні покази феєричними виступами студентів спеціалізації «Бальна хореографія». Кафедра бальної хореографії також продемонструвала високий рівень фахової підготовки студентів під час відкритого практичного показу.

Було представлено до уваги учасників конференції виконавські професійні уміння та навички з дисциплін: «Теорія та методика викладання латиноамериканського бального танцю», «Композиційна побудова конкурсних варіацій латиноамериканської програми» доцент, заслужений артист України Базела Д.Д., «Композиційна побудова конкурсних варіацій європейської програми» ст. викладач, заслужений працівник культури України Кеба М.Є.

Виконання студентами синтезованих форм сучасного латиноамериканського танцю у стилі Latin fusion/mix, викликало великий інтерес у глядацької аудиторії.

Високий рівень виконавської майстерності, виконання елементів віртуозної техніки, здатність до сценічного перевтілення, сценічну культуру та емоційне самовираження засобами бальної хореографії було продемонстровано студентами під час виконання хореографічних постановок з дисциплін: «Ансамбль бального танцю» викладач Базела О.Д., викладач Покрасьон А.І. та «Мистецтво балетмейстера» доцент, заслужена артистка України Вакуленко О.М. та  викладач Бевз М.В.