На Факультеті хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв за підтримки Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Національної хореографічної спілки України пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал».

Зі вступним словом до присутніх звернулись декан Факультету хореографічного мистецтва, професор Київського національного університету культури і мистецтв Лариса Юріївна Цвєткова. Вона привітала всіх учасників з відкриттям конференції та зазначила: «Щорічна науково-практична конференція у цьому році присвячена новим тенденціям розвитку хореографічного мистецтва та освіти в Україні й світі початку ХХІ століття. Я хочу звернути увагу на те, що нині створена зовсім нова концепція підготовки фахівців: вперше в історії України стандарти викладання складатимуться не лише для бакалаврів, а і для молодших спеціалістів. Хореографія розглядається як надзвичайно важлива сфера освіти не лише з точки зору естетичного виховання, а й патріотичного».

В рамках конференції із науковими доповідями на тему сучасної хореографії виступили керівники і викладачі вищих навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, аспіранти, студенти магістратури, керівники аматорських хореографічних колективів. У своїх роботах учасники торкнулися актуальних проблем та тенденцій розвитку різновидів хореографічного мистецтва в Україні та світі, діалектики традицій та новацій в процесі розвитку хореографічного мистецтва, вітчизняної хореографічної освіти в контексті процесу євроінтеграції. Вперше серед запрошених був присутній юрист (Шишка Роман Богданович), який свою доповідь присвятив дуже важливому і складному питанню – авторському праву в хореографічній творчості.

3

На конференції були представлені доповіді науковців на такі теми:

«Танець як засіб міжкультурної комунікації»

Цвєткова Л. Ю. –– декан Факультету хореографічного мистецтва, професор Кафедри народної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв;

2

«Роман Межигір’я (фантасмагоричний мюзикл на сучасні теми)»

Безклубенко С. Д. – доктор філософських наук, професор ,проректор з наукової роботи Київського національного університету культури і мистецтв;

4

«Сценічні твори як об’єкти авторського права»

Шишка Р. Б. – доктор юридичних наук, професор, завідуючий сектору інтелектуальної власності та інноваційних технологій Кафедри цивільного і трудового права Київського університету права НАН України;

6

«Традиції та новації як складова інноваційної культури майбутнього хореографії»

Кириленко К.М. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач Кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв;

5

«Дитяча хореографія: сутність поняття, мета, завдання»

Шевчук А. С. – кандидат педагогічних наук, доцент Київського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка;

7

«Бальний танець і його історія»

Тараканова А.П. – методист вищої категорії сектору мистецтв і ремесел Інституту модернізації освіти Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти України;

8

«Хореографічне мистецтво в ситуації національно-патріотичного підйому кінця 2013 – початку 2016 років»

Підлипська А. М. – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор Кафедри мистецтвознавства, заступник декана Факультету магістерської підготовки Київського національного університету культури і мистецтв;

Надалі були проведені заняття з фахових хореографічних дисциплін за авторськими методиками. На них студентська молодь мала змогу ознайомитися із сучасними методиками викладання фахових хореографічних дисциплін у вищий школі. Як відзначила декан Факультету хореографічного мистецтва, професор КНУКіМ Лариса Юріївна Цвєткова, «новизною цьогорічних занять стало те, що усі викладачі давали методичні роз’яснення в процесі показів. Оскільки присутнім важливо не стільки подивитися, як зрозуміти, на що викладач звертає увагу, чому будує свою роботу саме в такому порядку. Можна скласти комбінацію і вивчити її зі студентами. І це буде набуття навичок практичних. Але студенти повинні усвідомлювати причинно-наслідковий зв’язок реалізації поставленої мети».

11

13

Авторські методики викладання хореографічного мистецтва були продемонстровані з наступних тем:

«Педагогічна система Варвари Павлівни Мей. Екзерсис біля станка» (старший викладач Кафедри класичної хореографії Лазарчук Т.Є., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри класичної хореографії Коресандович Н.М.);

 «Особливості виконавської майстерності школи Джорджа Баланчина» (заслужена артистка України, доцент Кафедри класичної хореографії Вишотравка Л. І., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри класичної хореографії Слупська Н.В.);

«Розвиток виконавської майстерності та опанування манери на уроках характерного та історико-побутового танців» (заслужений артист України, доцент Кафедри класичної хореографії С.М.Афанасьєв, концертмейстер – провідний концертмейстер Кафедри класичної хореографії Гладка Л. В. Заслужена артистка України, доцент Кафедри класичної хореографії Г.О. Перова, концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри класичної хореографії Коресандович Н.М.);

«Групова імітація «унісон» як один з прийомів імпровізації техніки» (заслужена артистка України, доцент Кафедри класичної хореографії Хоцяновська Л.Ф., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри класичної хореографії Слупська Н.В.);

«Засоби удосконалення професійних навичок студентів» (заслужений працівник культури України, доцент Кафедри сучасної хореографії Герц І.І., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри сучасної хореографії Ільїна Г.А.);

«Відпрацювання педагогічних навичок у процесі складання студентами комбінаційних вправ» (викладач Кафедри сучасної хореографії Винокурова Т. А.);

«Збагачення лексичного діапазону студентів у процесі опанування танцювальними композиціями шоу-програми» (старший викладач Кафедри сучасної хореографії Савченко Р.В.);

«Засоби розвитку координації у вправах на середині залу в класичному танці» (декан Факультету хореографічного мистецтва, професор Кафедри народної хореографії Цвєткова Л. Ю., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри народної хореографії Мельниченко О.В.);

«Основні вимоги до створення комбінацій біля станка в уроці народно-сценічного танцю» (заслужена артистка України, відмінник освіти України, доцент Кафедри народної хореографії Яценко О.Л., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри народної хореографії Гурова В.Ф.);

«Народні ігри та розваги як основа дитячих хореографічних номерів» (завідувач Кафедри народної хореографії, кандидат педагогічних наук, професор Гутник І.М., концертмейстер — провідний концертмейстер Кафедри народної хореографії Буяло М.Д);

12

14

На презентації авторських методик навчання були присутні студенти 1-4 курсів Факультету хореографічного мистецтва, які після кожного виступу висловлювали свої думки та відгуки щодо кожної науково-практичної роботи.

10

Усі учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції були запрошені на творчий вечір «Барви душі», організований Кафедрою бальної хореографії КНУКіМ, що проходив в Національній музичній академії ім. П.І.Чайковського. Яскравий феєрверк виступів хореографічних талантів КНУКіМ переплітався душевними споминами  історії створення кафедри, згадували її засновників: кандидата мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України, професора Касьянову Олену Василівну та заслуженого працівника культури України, професора Касьянова Олега Євгеновича.

На «Барвах душі» була представлена багатогранність виражально-зображальних хореографічних засобів, різні напрямки хореографії (бальна хореографія, модерн, джаз, контемп). Яскраві хореографічні постановки полонили глядачів своєю відточеністю, професійністю, експресією та образно-дійовим спрямуванням. Своїми неповторними високохудожніми номерами та щирими словами усі кафедри Факультету хореографічного мистецтва КНУКіМ (Кафедра народної  хореографії; Кафедра класичної хореографії та Кафедра сучасної хореографії) вітали організаторів (Кафедру бальної хореографії) із урочистою подією.

До конференції була залучена велика кількість фахівців в галузі хореографічного мистецтва, а також майбутні вступники до КНУКІМ – випускники училищ культури. Важливим фактом, за словами декана факультету Лариси Юріївни Цвєткової, є присутність на заході представників Міністерства освіти і науки України: «Через те, що більшість аматорських дитячих колективів підпорядковані саме Міністерству освіти, влаштуватися на роботу випускникам закладів культури дуже ускладнене. Натомість ми мали змогу продемонструвати високий рівень підготовки та підштовхнути до думки, що треба вживати певні заходи для знищення застарілих канонів та меж».

9

По закінченню науково-практичної конференції заступник декана Факультету хореографічного мистецтва, доцент, заслужений працівник культури України Ольга Сергіївна Білаш зауважила, що Всеукраїнська науково-практична конференція стала поштовхом до подальшого застосування передових авторських методик у підготовці фахівців з хореографічного мистецтва, а доктор педагогічних наук, доцент, завідувач Кафедри філософії КНУКіМ Кириленко Катерина Михайлівна запропонувала провести практичний семінар на тему східної філософії та культури в хореографічному мистецтві.