Конкурсний бал – це максимальна кількість набраних балів абітурієнтом. Конкурсний бал формується самостійно навчальним закладом для кожного вступника.

Важливо! Абітурієнти! Не плутайте конкурсний бал і прохідний бал! Прохідний бал – мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати абутурієнту, щоб вступити до обраного навчального закладу на певний напрям підготовки або спеціальність.

Навчальні заклади самостійно встановлюють мінімальний прохідний бал. Це дає право більш «сильним» ВУЗам встановити вищий прохідний бал просто для того, щоб спростити роботу з обробкою документів вступників, не беручи документи абітурієнтів з нижчими балами.

Згідно з Умовами вступу до навчальних закладів у 2020 році конкурсний бал складатиметься з:

балів Сертифікатів ЗНО,
балів за творчий конкурс (у разі проведення),
балу атестата,
додаткових балів.
До кожної з цих складових конкурсного балу буде застосовуватися ваговий коефіцієнт.

КБ=(k1 * П1 + k2 * П2 + k3 * П3 + k4 * БА + k5 * ОУ) * БК,

де КБ – конкурсний бал

k1,2,3,4,5 – коефіцієнти конкурсного балу. Сума коефіцієнтів k1,2,3,4,5 = 1

Серт1,2,3,4 – Сертифікати ЗНО

БА – бал атестату

ОУ – додаткові бали

БК – балансуючий коефіцієнт. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) і першочерговий (НЧК) коефіцієнти шляхом його множення на суму, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів (структурних підрозділів вищих навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження вищого навчального закладу) в Києві, 1,01 – в містах Дніпро, Львів, Одеса і Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв за пріоритетністю 1 на спеціальності (спеціалізації), передбачених в додатку 4 цих Умов, і 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих в сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, в рік вступу, і 1,00 в інших випадках;

НЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних та педагогічних навчальних закладів, і 1,00 в інших випадках.